Convocatòria d'ajudes econòmiques per a la retirada, en origen, de residus de materials que continguin amiant

Divendres, 3 de desembre de 2021

Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 31 de desembre.

Convocatòria d'ajudes econòmiques per a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de construcció que continguin amiant ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya.

➡️Quin és l'objectiu de l'ajuda? aquesta línia de subvencions té com objecte fomentar la retirada en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d'amiant.

➡️A qui s'adreça? Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts per a la retirada i gestió dels residus d'amiant els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

➡️Quina és la quantia de l'ajuda? La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d'amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de dotze mil euros (12.000,00 €) per actuació subvencionada. L'import de l'ajut inclou la manipulació i retirada d'amiant efectuat per les empreses inscrites al RERA, el seu transport així com la gestió i tractament dels residus d'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC).

➡️Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament a l'Agència de Residus de Catalunya.

🕞El termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 31 de desembre de 2021

Darrera actualització: 3.12.2021 | 13:30