Es pavimenta el camí de Saderra i de Sant Genís

Dimecres, 23 de gener de 2019 a les 00:00

S'ha col·locat una capa de quitrà al llarg de 4 km

A mitjans del mes de novembre, es van donar per acabades les obres de repavimentació de diversos trams de camins municipals. Es tracta d’una actuació que ha permès arranjar diversos trams del camí de Saderra i de Sant Genís on s’havia detectat un deteriorament del ferm.

En concret, s’ha col·locat una capa de rodadura de 4 cm de gruix de mescla bituminosa, flexible D8 amb granulat granític. L’actuació ha representat una inversió important en relació amb el manteniment de camins municipals i una clara millora de la cohesió territorial, millorant l’accessibilitat de les masies i cases ubicades en indrets disseminats.

El cost de l’actuació ha ascendit a 127.231,54 euros i que s’han finançat gràcies a dues subvencions de 50.000 euros cadascuna, provinents de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació, respectivament.

Darrera actualització: 23.01.2019 | 11:01