Finalitzen els treballs de construcció de la Xarxa Municipal de Fibra Òptica

Dilluns, 28 de gener de 2019 a les 00:00

Ha suposat una inversió de més de 180.000€

Al llarg d’aquesta legislatura l’Ajuntament d’Orís ha finalitzat els treballs de construcció de les dues fases de desplegament de la Xarxa Municipal de Fibra Òptica. La primera fase va tenir un cost de 63.000 euros i la segona 118.000 euros, respectivament. El consistori ha apostat per fer el desplegament de manera gratuïta i ha prioritzat una part molt important de les subvencions quadriennals que la Diputació de Barcelona dona al municipi per cobrir gairebé la totalitat de la inversió.

En la primera fase, s’han estès un total de 13 km de fibra i s’han connectat 94 habitatges, un 70% de les llars del municipi i s’han connectat els nuclis de Can Branques, Sant Genís d’Orís i la colònia Ymbern, incloses les masies més aïllades.

En la segona fase es va fer arribar al fibra òptica als nuclis de la Mambla, Saderra, Bajalou i la resta de masies aïllades del nucli de Sant Genís que no estaven incloses a la primera fase.

El desplegament l’ha executat la Fundació Guifi.net amb la col·laboració de l’operadora Goufone i s’ha realitzat utilitzant la infraestructura aèria existent del municipi, cosa que ha permès reduir els costos del desplegament. No obstant, en els habitatges on no ha estat possible s’ha optat per desplegar la fibra òptica utilitzant les canonades de la Xarxa Municipal d’Aigua. En concret, s’han connectat amb aquest sistema els següents habitatges: la Teularia, Torrents, La Clau, el Collell i la depuradora d’aigües residuals de Can Branques.

També s’han hagut d’instal·lar nous trams aeris per connectar habitatges que es trobaven totalment aïllats i s’han substituït una cinquantena de pals que es trobaven en males condicions per garantir un bon servei.

A partir d’ara, els veïns poden contractar un servei d’Internet de banda ampla inexistent en el nostre territori i que les operadores convencionals no estaven disposades a assumir, amb unes velocitats de transmissió de dades que van des dels 300 MB fins a 1 GB. Molts veïns també han apostat per contractar altres serveis de telefonia fixa i mòbil que els permet reduir l’import de la factura de telecomunicacions.

A més, els usuaris no han hagut d’assumir els costos derivats de la instal·lació dins de la seva llar i el servei de banda ampla no té cap permanència associada.

Amb la construcció d’aquesta xarxa municipal, el consistori vol facilitar la connectivitat als usuaris particulars, empreses i equipaments amb l’objectiu de millorar l’economia local, la competitivitat de les empreses i la qualitat de vida de les famílies, tot garantint la connectivitat del municipi i l’equilibri territorial.

Els habitatges connectats són els següents:

Can Branques: Bellforn, Fontferri, Can Boixader, Can Pontet, Can Gaja i les cases de tot el nucli urbà.

Colònia Ymbern: Tesem, Carrer Calvet, les Ribes, la Font de Conangle, la Parralleta, Can Jan Pau, la Torre d’en Cunill, Restaurant l’Auró, L’Anglada de Dalt, Torrents, Nederland, el Pla, Casal Sol Sol,

Sant Genís: la Casanova del Castell, Can Marçal, La Rectoria d’Orís, la Coma d’Orís, El Martí, la Lladrera La Casanova del  Puntarró, El Puntarró, la Noguereda, el Guillem, la Teluaria, la Clau, Vilanova,

La Mambla: Colònia la Mambla, Can Baina, La Casa Gran de la Mambla, La Casanova de la Mambla,

Saderra: Tartera, Saderra, la Rectoria de Saderra, el Collell, el Soler, Ca’l Andreu,

Bajalou: l’Espona, la Casanova de l’Espona, Can Sanglas, Les Sales, El Planàs, La Portella i l’abocador controlat de residus.

Darrera actualització: 28.01.2019 | 11:21