Finalitzen les obres de pavimentació de camins amb àrids reciclats provinents de residus de la construcció

Divendres, 28 de gener de 2022

S'ha intervingut en el camí de Vilanova i el de Puigdemalla

Tal i com us explicàvem en el butlletí informatiu número, 69 l’Ajuntament d’Orís ha realitzat una prova pilot que ha consistit en pavimentar dos camins rurals del municipi amb àrids reciclats provinents de residus de la construcció. En concret l’actuació ha permès pavimentar el camí de la Creu a Puigmeló i el camí de Vilanova des del Salt de l’Avi fins passat l’accés al sender de Sant Salvador, amb una longitud total de dos quilòmetres.

La iniciativa s’ha pogut tirar endavant gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament d’Orís i l’Agència de Residus,  mitjançant una subvenció de 165.000 euros que s’ha atorgat al municipi per dur a terme aquest singular projecte. El projecte s’emmarca dins de l’estratègia de materialitzar una iniciativa lligada a l’economia circular en un moment on la suma d’esforços és clau per contribuir a crear una societat més sostenible des de tots els punts de vista.

El projecte preveu assolir en una sola actuació la millora de l’accessibilitat als habitatges ubicats en zones rurals i la millora de la xarxa de camins destinada a la prevenció d’incendis forestals, tot afavorint el desenvolupament d’estratègies de reciclatge i de reutilització de residus. En aquest cas reutilitzant àrid reciclat provinent de residus de la construcció.

A partir d’aquesta prova pilot s’espera poder disposar de resultats degudament avalats que es puguin replicar en un futur en iniciatives com la que s’ha fet a Orís en altres municipis de Catalunya.

A dia d’avui el municipi és pioner amb l’execució d’aquest projecte i a partir d’ara una comissió d’estudi de l’Agència de Residus avaluarà a curt, mitjà i llarg termini la resistència i idoneïtat de la composició del formigó utilitzat per dur a terme la prova pilot.

Darrera actualització: 28.01.2022 | 10:48