Ple de data 15 d'abril de 2020

Dimarts, 14 d'abril de 2020 a les 00:00

El Ple serà retransmès en directe pel canal You Tube de l'Ajuntament.

La sessió del proper ple ordinari se celebrarà via telemàtica a l’empara d’allò que preveu el RDL 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma a causa de la crisi sanitària originada pel COVID-19 i que modifica l’article 46.3 de la Llei de bases del règim local, en allò que es refereix a la possibilitat de celebració de les sessions dels òrgans col·legiats locals, per via telemàtica. A l’esmentat RDL, es disposa que l’alcalde justificarà aquesta forma de celebració a la convocatòria de les sessions dels òrgans col·legiats, de forma excepcional i quan no estigui previst de forma expressa pel Reglament orgànic municipal ni recollit en una normativa autonòmica específica.

Aquesta es realitzarà el  15 d'abril de 2020 a les 20.30, retransmesa en directe pel Canal de You Tube de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 14.04.2020 | 10:55