S'aprova el pressupost general de l'Ajuntament d'Orís per a l'any 2022

Dilluns, 17 de gener de 2022 a les 00:00

Els comptes municipals s'enfilen a 1.209.840,70 euros

El Ple del dia 19 de novembre va aprovar per unanimitat el pressupost de l’exercici 2022 que ascendeix a 1.209.840,70 euros. És una xifra superior a l’any passat a causa de l’execució extraordinària d’importants inversions que venen subvencionades a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya atorgades per aquest any.

El pressupost que s’ha aprovat segueix la línia econòmica d’anys anteriors i preveu una important inversió en la millora d’equipaments i en la xarxa de camins municipals. També destaquen els recursos que es destinen a les diverses línies de subvencions del Catàleg de Subvencions adreçades a les famílies del municipi per un import de 182.094,66 euros.

Les inversions previstes més importants són:

  •  L’execució del projecte de Millora de la seguretat viària de la Xarxa de Camins Municipals amb una inversió de 363.000,00 euros.
  •  L’execució de la segona fase del projecte de millora i adequació del local social de l’ajuntament amb una inversió de 25.653,15 euros.
  •  La millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua del municipi per un import de 133.987,44 euros d’inversió.
  •  L’execució del projecte de substitució de la senyalització vertical de les masies i llocs d’interès del municipi amb una despesa de 16.000,00 euros.

Aquest conjunt d’inversions estan subvencionades en la seva totalitat per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, respectivament.

Pel que fa al Catàleg de Subvencions anteriorment esmentat, es destinen 15.000 euros a la concessió de subvencions per a l’estalvi energètic, la renovació de tancaments exteriors i la recollida d’aigües pluvials, i 37.294,66 euros a ajuts per al foment de la salut ocular, dental, auditiva i d’accés periòdic a la fisioteràpia.

Per tercer any consecutiu es destinen 90.000 euros als ajuts per fomentar la implantació de fotovoltaiques d’autoconsum als habitatges del municipi, una de les prioritats estratègiques d’aquesta legislatura. El pressupost també preveu una partida econòmica de 13.000 euros per ajuts escolars; 6.000 euros pel naixement d’infants; 5.000 euros per ajuts universitaris; 2.000 euros per ajuts del foment del transport públic d’estudiants; 3.500 euros per a les AMPA i escoles; 8.000 euros a ajudes socials; 8.000 euros de subvencions per al manteniment de camins d’accés a masies i granges, i 2.000 euros a entitats del municipi. També es destinen 5.500 euros a formació i educació.

Per altra banda, també es destinen 22.100 euros al manteniment de la zona urbana; 15.416,90 euros destinats al manteniment ordinari de la xarxa de camins municipals, i 10.000,00 euros per fer front a les despeses de manteniment i de reparació d’equipaments municipals.

Darrera actualització: 28.01.2022 | 10:48