S'aprova el pressupost per a l'any vinent per un import de 694.906,48 euros. - duplicat

Dimarts, 20 de desembre de 2022

El Ple del dia 12 de desembre va aprovar per unanimitat el pressupost de l’exercici 2023

El pressupost que s’ha aprovat segueix la línia econòmica d’exercicis anteriors. La principal diferència es troba en el capítol d’inversions que ha disminuït substancialment ja que les principals inversions s’han executat al llarg de 2022, passant les anualitats de subvencions previstes pel 2023 a aquest any. Tot i això, es destinen 22.176 euros a actuacions de millora d’equipaments i 13.725 euros a inversions al nucli de Can Branques.

De la mateixa manera que anys anteriors es destinen 70.000 euros als ajuts per implantar fotovoltaica d’autoconsum als habitatges del municipi. Aquest any s’han modificat les bases per tal de concedir ajudes també als habitatges que incorporin sistemes d’emmagatzematge.

Així mateix, es destinen 15.000 euros a la concessió de subvencions per a l’estalvi energètic; la renovació de tancaments exteriors i la recollida d’aigües pluvials. Enguany s’augmenta notablement la partida d’ ajuts per al foment de la salut ocular, dental, auditiva i d’accés periòdic a la fisioteràpia fins als 45.000 euros per atendre a l’augment de peticions d’aquesta tipologia d’ajuts.

El pressupost també preveu una partida econòmica de 13.000 euros per a ajuts escolars; 5.000 euros per a ajuts universitaris; 2.000 euros per a ajuts del foment del transport públic d’estudiants; 3.500 euros per a les AMPA i escoles; 8.000 euros a ajudes socials i 2.000 euros a entitats del municipi. També es destinen 7.500 euros a formació i educació.

També s’han hagut d’augmentar les partides de despesa d’energia elèctrica i de compra d’aigua en alta a conseqüència del fort augment dels costos d’aquests subministraments.

Darrera actualització: 20.12.2022 | 10:57