Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi.

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors.
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Persones destinatàries:

Ciutadania en general.


Cost per l'usuari:

Segons ordenança municipal núm. 30 Taxa pel subministrament de l'aigua.


Àrea responsable:

Alcaldia


És un servei obligatori:


Com sol·licitar-ho:

Presentar una sol·licitud  d'alta d'escomesa a l'Ajuntament.


Administrativa

Telèfon: 938 590 247
Adreça electrònica: oris.info@diba.cat
Horari:  
Darrera actualització: 21.11.2017 | 13:08