Consorci del Ter

Objectius i competències

1. Activitats que tenen per objecte l'estudi i planificació integral de la conca fluvial del riu Ter

2. Potenciar el desenvolupament territorial a nivell turístic, econòmic, patrimonial, natural i social, a través d'accions i projectes amb els municipis que l'integren, de forma transversal i global al llarg del riu Ter, així com dinamitzar la Ruta del Ter i les rutes dels seus afluents.

  • La determinació, coordinació i execució de totes les accions de desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter que sorgeixin a partir dels projectes o accions esmentades o d'altres iniciatives locals o supra-locals
  • La representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o internacional de cooperació, solidaritat i intercanvi entre municipis
  • En general, promoure i col.laborar en totes aquelles activitats conduents al desenvolupament de la conca fluvial del riu Ter des de la seva capçalera al Ripollès fins a la seva desembocadura a l'Empordà, vetllant per la conservació i millora de tot l'àmbit, sota criteris de millora de la qualitat natural i de vida i d'acord amb paràmetres de sostenibilitat.

Darrera actualització: 26.01.2017 | 13:41