Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d'Osona

Objectius i competències

  • La construcció, l'explotació, la conservació i el manteniment d'una planta de tractament, reciclatge i deposició controlada de residus sòlids municipals i assimilables
  • El foment de l'aplicació de la recollida selectiva i de plantes de reciclatge tant dels residus urbans com dels industrials inerts i les runes que puguin ser acollits
  • Autoritzar la deposició i codeposició de residus inerts i recaptar les taxes sobre residus industrials assimilables a urbans legalment establerts, provinents d'Osona. Forma de gestió: indirecta

Darrera actualització: 26.01.2017 | 13:35